Styr- och reglerteknik
(automation)

Långåkers Elservice är din servicepartner vid upprättande av styr- och reglerteknik. Mångårig teknisk kompetens vid konstruktion, ritning, nybyggnation, felsökning och reparation. Sensorer, matningar, styrningar, PLC-programmering, löpande band eller produktion.

Lantbruk & jordbruk

Driver du jordbruk eller lantbruk och behöver hjälp? Sensorer, matningar, styrningar, PLC-programmering, löpande band eller produktion. Vi på Långåkers Elservice är en kompetent och välrenommerad partner med många och nöjda kunder på landsbygden runtomkring Uppsala, Norduppland och ut mot kusten. Vi hjälper dig med elarbete vid nyinstallation, servicearbete eller reparation. Även ombyggnationer av befintliga styr- och reglersystem vid effektivisering, modernisering eller arbetsavlastning.

Industri

Långåkers Elservice arbetar i industrimiljö. Vi hjälper bland annat tillverkningsföretag och produktionsanläggningar med underhåll, reparation, servicearbete och systemkontroll. Vi verkar både i smutsig miljö och där hygienkrav finns. Ett långsiktigt arbete med våra industrikunder ger mycket god kännedom om system och uppbyggnad, som i sin tur leder till snabba serviceåtgärder vid t.ex. avbrott.

Sågverk

Vi på Långåkers Elservice är proffs på styrteknik och reglerteknik på sågverk. En lite speciell miljö där skogens stockar förvandlas till olika typer av förädlade produkter. Allt i en och samma produktionsanläggning. Här levererar vi motorer, reparerar och kalibrerar samt utför avancerade serviceuppdrag i samråd med sågverkens fasta personal. Vi är avtalspartner för Setra Group.

Rulla till toppen